Avslutning?

Avslutning på konflikten?

Årene etter Washington
overtok Kiew i 2014,
og Russland som følge også skulle
ha innlemmet Donbass lik Krim,
har brakt verden stadig nærmere
en atomkonflikt.

Det er fordi 8 år med konfliktbygging av Washington utført av natos har hatt som
mål å myke opp Russland nok til å få
henne til å kollapse.

Mye likt det som skjedde med Jugoslavia
og senere Serbia/Kosovo på slutten av forrige årtusen.

Den åpenbare faren med dette Washington-prosjektet er at
Kremlin ser Spillet, og til slutt agerer.

Agerer da Kremlin for sent så
vil du ikke eksistere lengre.

Derfor er det nærmest en redning
for oss alle i Vesten og i Russland at Washington-prosjektet nu settes
Sjakkmatt ved at Donbass innlemmes
i Russland.

ALLE angrep på Donbass etter innlemmelsen i det russiske riket vil
Russland tolke som aggresjon fra Washington,
som da istedet vil opphøre å eksistere.

Uansett konsekvenser for Russland.

Det er mao ikke ditt perspektiv som
avgjør om du vil eksistere etter
Washingtons handlinger mot Russland i
Ukraina.

Det er Russland re-aksjon på
Washingtons handlinger i Ukraina
som sikrer din eksistens.

Det som nu skjer.

https://stephenlendman.org/2022/09/21/vladimir-putin-responds-to-the-ominous-threat-posed-by-us-dominated-western-regimes/#more-39661

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s